Ga naar de inhoud

Wie ben ik?

Susan van Agten

 

Ik ben geboren in Utrecht in 1961 en opgegroeid vlak bij de bossen van Dieren.  Na mijn studie Rechten in Nijmegen en een post-master  Europees Recht in Brugge  ging ik in Amsterdam werken.   Hier ontmoette ik mijn man Hans.  We trouwden en gingen,  na een paar jaar  Amstelveen,  wonen in Abcoude.  Na de geboorte van onze oudste dochter,  werd ik full time moeder. We hebben vier,  inmiddels volwassen, kinderen.  

 

In Abcoude raakte ik al snel als vrijwilliger betrokken bij de RK parochie  op het gebied van liturgie. Vele andere vrijwilligerstaken  (bestuur, pastoraatgroep, kerkkoor, voorganger in vieringen) volgden,  zoals dat gaat.  Sinds 2005 kwam daar ook het voorgaan in uitvaartvieringen in de kerk bij.  Hier ligt mijn passie en mijn kracht, heb ik ontdekt. Vandaar dat ik dit mooie werk ook professioneel wilde gaan doen.

Ik heb de opleiding tot Ritueelbegeleider bij afscheid gevolgd bij Het Moment. Op 1 januari 2016 ben ik aan de slag gegaan met mijn bedrijf Aandacht bij afscheid, als ritueelbegeleider, voorganger en spreker bij afscheidsvieringen en -ceremonies. Vanuit mijn persoonlijke achtergrond kan ik gelovige woorden en rituelen aanbieden waar dat  passend en gewenst is.  Ook als er geen sprake is van een religieuze levensovertuiging, wil ik mensen iets meegeven en perspectief aanreiken. 

Steeds staat centraal wat deze geliefde dode in zijn/haar leven belangrijk vond,  wat zijn levensmotto was, wat haar karakteriseerde en  wat de dode met de mensen om hem of haar heen verbond en blijft verbinden. Een afscheidsviering met inhoud en betekenis, met warmte en persoonlijke invulling  helpt nabestaanden op weg in hun leven zonder hun geliefde.  Ik vind het een eer en een voorrecht om hieraan een bijdrage te mogen leveren.

 

 

 LBvR landelijke beroepsvereniging van ritueelbegeleidersIk ben aangesloten bij de LBvR (landelijke beroepsvereniging van ritueelbegeleiders).

Susan-van-Agten