Wie ben ik?

Susan van Agten

 

Ik ben geboren in Utrecht in 1961 en opgegroeid vlak bij de bossen van Dieren.Na mijn studie Rechten in Nijmegen en een post-master Europees Rechtin Brugge kwam ik in Amsterdam terecht voor mijn eerste baan.Hier ontmoette ik mijn man Hans. We trouwden en gingen wonen in Amstelveen,waar onze oudste dochter werd geboren.

Ik stopte met werken om full time moeder te zijn.We kregen daarna nog drie kinderen en kwamen,op zoek naar een groter huis,in 1991 in Abcoude terecht, vlak bij Amsterdam.Daar raakte ik al snel als vrijwilliger betrokken bij de RK parochieop het gebied van liturgie. Van het één kwam het ander,zoals dat gaat: parochiebestuur, pastoraatgroep, lid van het kerkkoor. Ik heb inmiddels jarenlang ervaring in voorgaanzowel in vieringen op zondag als in uitvaarten vanuit de kerk.

Op 1 januari 2016 ben ik professioneel aan de slag gegaan als ritueelbegeleider en als voorganger en spreker bij afscheidsvieringen en -ceremonies. Vanuit mijn persoonlijke achtergrond kan ik gelovige woorden en rituelen aanbieden waar dat  passend en gewenst is. Als er geen sprake is van een religieuze levensovertuiging, wil ik mensen iets meegeven en perspectief aanreikendoor centraal te stellen wat deze geliefde dode in zijn/haar leven belangrijk vond, wat zijn levensmotto was,wat haar karakteriseerde. Een afscheidsviering met inhoud en betekenis, met warmte en persoonlijke invulling helpt nabestaanden op weg in hun leven zonder hun geliefde. 

Door de uitvaarten heb ik ontdekt waar mijn kracht en mijn passie liggen:het begeleiden van nabestaanden bij een persoonlijkeen waardige afscheidsviering voor hun geliefde dode.Samen op zoek naar de rode draad in iemands leven,naar wat kenmerkend is, naar wat hem of haar dreef en inspireerde,naar wat de dode met de mensen om hem of haar heen verbindt.Dát is het uitgangspunt voor de elementen van de afscheidsviering of –ceremonie.

Ik vind het een eer en een voorrechtdat ik hier een bijdrage aan mag leveren.Om mijzelf verder te vormen en te verdiepenheb ik  de opleiding tot Ritueel begeleider bij afscheidgevolgd bij Het Moment.

 LBvR landelijke beroepsvereniging van ritueelbegeleidersIk ben aangesloten bij de LBvR (landelijke beroepsvereniging van ritueelbegeleiders).

Susan-van-Agten