Ga naar de inhoud

Ik ben geboren in Utrecht in 1961 en opgegroeid vlak bij de bossen van Dieren.
Na mijn studie Rechten in Nijmegen en een post-master Europees Recht in Brugge
ging ik in Amsterdam werken.

Hier ontmoette ik mijn man Hans. We trouwden en gingen, na een paar jaar in Amstelveen,
wonen in Abcoude. We hebben vier, inmiddels volwassen, kinderen.

Ik ben geboren in Utrecht in 1961
en opgegroeid vlak bij de bossen van Dieren.
Na mijn studie Rechten in Nijmegen en een post-master Europees Recht in Brugge ging ik in Amsterdam werken.

Hier ontmoette ik mijn man Hans. We trouwden en gingen, na een paar jaar in Amstelveen,
wonen in Abcoude. We hebben vier, inmiddels volwassen, kinderen.

Na de geboorte van onze oudste dochter, werd ik full time moeder.

In Abcoude raakte ik al snel als vrijwilliger betrokken bij de RK parochie op het gebied van liturgie. Vele andere vrijwilligerstaken (bestuur, pastoraatgroep, kerkkoor, voorganger in vieringen) volgden, zoals dat gaat. Sinds 2005 kwam daar ook het voorgaan in uitvaartvieringen in de kerk bij. Hier ligt mijn passie en mijn kracht, heb ik ontdekt. 

Vandaar dat ik dit mooie werk ook professioneel wilde gaan doen.

Na de geboorte van onze oudste dochter,
werd ik full time moeder.

In Abcoude raakte ik al snel als vrijwilliger betrokken bij de RK parochie op het gebied van liturgie. Vele andere vrijwilligerstaken (bestuur, pastoraatgroep, kerkkoor, voorganger in vieringen) volgden, zoals dat gaat. Sinds 2005 kwam daar ook het voorgaan in uitvaartvieringen in de kerk bij. Hier ligt mijn passie en mijn kracht, heb ik ontdekt. 

Vandaar dat ik dit mooie werk ook professioneel wilde gaan doen.

Ik heb de opleiding tot Ritueelbegeleider
bij afscheid gevolgd bij Het Moment.

Op 1 januari 2016 ben ik aan de slag gegaan met mijn bedrijf Aandacht bij afscheid, als ritueelbegeleider, voorganger en spreker bij afscheidsvieringen en -ceremonies.

Vanuit mijn persoonlijke achtergrond kan ik gelovige woorden en rituelen aanbieden waar dat  passend en gewenst is. Ook als er geen sprake is van een religieuze levensovertuiging, wil ik mensen iets meegeven en perspectief aanreiken.  

Ik heb de opleiding tot Ritueelbegeleider
bij afscheid gevolgd bij Het Moment.

Op 1 januari 2016 ben ik aan de slag gegaan met mijn bedrijf Aandacht bij afscheid, als ritueelbegeleider, voorganger en spreker bij afscheidsvieringen en -ceremonies.

Vanuit mijn persoonlijke achtergrond kan ik gelovige woorden en rituelen aanbieden waar dat  passend en gewenst is. Ook als er geen sprake is van een religieuze levensovertuiging, wil ik mensen iets meegeven en perspectief aanreiken.  

Steeds staat centraal wat deze geliefde dode in zijn/haar leven belangrijk vond,
wat zijn levensmotto was, wat haar karakteriseerde en wat de dode met de mensen om hem of haar heen verbond en blijft verbinden.

Een afscheidsviering met inhoud en betekenis, met warmte en persoonlijke invulling helpt nabestaanden op weg in hun leven zonder hun geliefde.

Ik vind het een eer en een voorrecht om hieraan een bijdrage te mogen leveren.

Steeds staat centraal
wat deze geliefde dode in zijn/haar leven belangrijk vond,
 wat zijn levensmotto was, wat haar karakteriseerde en wat de dode met de mensen om hem of haar heen verbond en blijft verbinden.

Een afscheidsviering met inhoud en betekenis, met warmte en persoonlijke invulling helpt nabestaanden op weg in hun leven zonder hun geliefde.

Ik vind het een eer en een voorrecht om hieraan een bijdrage te mogen leveren.


Ik ben aangesloten bij de LBvR
(landelijke beroepsvereniging van ritueelbegeleiders).


Ik ben aangesloten bij de LBvR
(landelijke beroepsvereniging van ritueelbegeleiders).

KOM IN CONTACT

Heeft u een vraag of wilt u graag met mij in gesprek? Dat is natuurlijk mogelijk, u kunt mij bereiken via e-mail, mobiel of via het contactformulier.